Milí příznivci spolku Vasiariel!

Oslovujeme Vás v rámci individuálního dárcovství. Sami si rozhodnete, kolik byste chtěli přispět. Není rozdíl, jestli pošlete jednorázově 1000,- Kč nebo nastavíte pravidelnou platbu od 50,- Kč měsíčně (v tabulce uvedeny tučně). Všechny příspěvky používáme na provoz občanské právní poradny Vasiariel a její propagaci, abychom mohli pomáhat dalším a dalším potřebným osobám. 

Náš účet je transparentní, proto můžete sledovat, jak je s Vaším darem nakládáno.

Číslo účtu: 2101641447/2010

Nezapomeňte uvést Vaše jméno a město, abychom Vás mohli uvést v seznamu přispěvatelů.

Děkujeme Vám všem za podporu!


Jste-li podnikatelé,  finanční dary, sponzorské dary i dary movitých věcí si můžete zavést do nákladů v celé výši, a tím si snížit daňový základ, a navíc, pomůžete dobré věci a budete mít v daném kalendářním roce reklamu na stránkách spolku Vasiariel.

Generální sponzoři budou uváděni na všech tiskopisech a reklamních materiálech spolku, a to rovněž v tisku a v prostorách kanceláře spolku. 

Potencionální sponzoři z řad podnikatelů nás mohou kontaktovat zde:


Dalším způsobem podpory poradny Vasiariel je zakoupení některého z jejich produktů:

Děkujeme!